Vítejte na stránkách Svazu účetních    

   SVAZ ÚČETNÍCH Svaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) se Svaz účetních stal spolkem.

   SVAZ ÚČETNÍCH PARDUBICE, z. s. vytváří podmínky k rozvíjení odbornosti svých členů organizuje pro své členy školení formou seminářů.Dále pro své individuelní i kolektivní členy zajišťuje pojištění profesní odpovědnosti účetních u ČSOB Pojišťovny, a.s. za výhodných finančních podmínek.

   STANOVY Svazu účetních z.s. Pardubice zde

   SU dopis členům 2020 zde

   POZVÁNKA na seminář Svazu účetních dne 24.2. 2020 zde

   ZÁVAZNÁ přihláška na seminář Svazu účetních 24.2.2020 zde