Vítejte na stránkách Svazu účetních    

   SVAZ ÚČETNÍCH Svaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) se Svaz účetních stal spolkem.

   SVAZ ÚČETNÍCH PARDUBICE, z. s. vytváří podmínky k rozvíjení odbornosti svých členů organizuje pro své členy školení formou seminářů.Dále pro své individuelní i kolektivní členy zajišťuje pojištění profesní odpovědnosti účetních u ČSOB Pojišťovny, a.s. za výhodných finančních podmínek.

   STANOVY Svazu účetních z.s. Pardubice zde

   SU dopis členům 2023 zde

   Pozvánka na členskou schůzi zde